فرم زیر را جهت عضویت در کانون فرهنگی رهپویان وصال تکمیل نمایید.


لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود
لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود
لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود ، در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور کارت پرسنلی و ثبت نام در سفرها و برنامه های کانون وجود نخواهد داشت

اطلاعات شخصی

تحصیلی - ارتباطی

کادر کانون

در صورت تمایل به همکاری در واحد های کانون رهپویان وصال آن واحد را از لیست بالا انتخاب کنید